Interactieve interventie

Geleefde verhalen zijn veranderinstrumentjes; ze binden en verbinden. Verhalen koppelen officiële, managementtaal met de discours van de organisatie (taal). Door interactieve interventie wordt de formele met de informele organisatie verbonden. Verhalen verbinden leiders met de “werkvloer” en helpen structurele en culturele veranderingen naadloos op elkaar aansluiten (thema’s). Het toekomstverhaal van het management wordt verbonden met de geschiedenis van de organisatie en de realiteit zoals mensen die vandaag ervaren. Het wordt een logische opeenvolging van verleden, heden en toekomst (tijd).

Suzanne begeleid interventies, in opdracht van bestuur, management, HR of communicatieverantwoordelijken. Altijd in afstemming en in samenwerking met mensen uit de organisatie; Zo wordt het interventieproces een co-creatie en heeft het verband met andere trajecten of projecten. Dat geeft de meest duurzame resultaten in veranderingsprocessen. En tegelijkertijd leert de organisatie zelf de mogelijkheden èn het plezier om met storytelling te werken.

Terug