Storytelling in de pers

Suzanne schrijft boeken, artikelen en geeft interviews over ervaringen en nieuwe inzichten met story en storytelling. Onder deze titels staan een aantal voorbeelden.

Boeken

Storytelling Atlas, het landschap van verhalen en veranderen

Onder constructie: Narratief evalueren

The story of a KISS, storytelling in organizational change

Storytelling Handboek

The story of a KISS, timely communication in organizational change

E-4mula©

Theatermarketing , met cases uit Proeftuinen

Openbare lezing

Artikelen

Digital Storytelling en content marketing

C van Logein

Hoofdstukken

Bijdragen aan boeken


In dit boek geef ik een overzicht van de vele vormen en toepassingen van storytelling. Niet alleen voor communicatie maar een schets van de wereld van gedragsbeïnvloeding en veranderen. Met Storytelling Atlas kan de lezer zijn eigen reis en bestemming bepalen aan de hand van prachtig vormgegeven landkaarten. De recensies zijn lovend!

image001

Bekijk hier mijn openbare les en reis met ons mee

Samen met mijn opdrachtgever Jacco Rodermond (Veiligheidsregio Drenthe) verschijnt later dit jaar Narratief Evalueren, het werkboek voor hulpdiensten (werktitel). We beschrijven hoe je evaluaties en rapporten kunt evalueren met storytelling; De verbinding tussen de systeemwereld en de leefwereld. Daarmee kan elke organisatie real-time zingeven èn onderweg leren van evaluaties, die nu vrijwel altijd statisch en statistisch zijn. We streven naar een publicatiedatum in september 2017.


In 2012 verschijnt deze, wetenschappelijke uitgave, waarin Suzanne Tesselaar de theorie en praktijk beschrijft van storytelling als interactieve interventie in organisatieveranderingen. Elementen als tijd, communicatie en culturele veranderingen komen aan de orde en de (bij) werkingen en effecten van het werken met geleefde en geco-creërde verhalen. De link met de praktijk wordt gelegd met een praktijk casus van een pijnlijke fusie met zeven kunstinstellingen in Nederland. Uitgeverij Lambert Academic Publishers.
foto kaft


Na tien jaar werken met storytelling en organisatieverhalen werd het tijd de praktijk in een boek te vatten. De geleefde verhalen in dit boek vertellen over veranderingen, communicatie, onderzoek en trainingen. Het beschrijft niet alleen de successen maar ook mislukkingen. De cases in Storytelling Handboek komen van opdrachtgevers zoals de Amarantis Onderwijsgroep, de Belastingdienst en Kunstuitleen. Suzanne begeleidde deze organisaties in verandertrajecten. In het boek staan 35 authentieke organisatieverhalen, handleidingen en fact sheets, waarmee organisaties zelf mee aan het werk kunnen. Compleet met theoretische onderbouwing uit o.a. haar onderzoek voor de titel Master of Corporate Communication (EUR 2005) en haar promotieonderzoek (WUR 2015). Storytelling handboek is een praktijk boek voor managers en onderzoekers. Trainer, tekstschrijver en co-auteur, Annet Scheringa,voegde daar het deel voor trainers aan toe.

Voor de tweede druk, in 2009, kreeg ik toestemming ook de laatste, anonieme, organisatie te noemen: Delta Lloyd Verzekeringen. Inmiddels is in 2013 de derde druk verschenen bij Uitgeverij Boom, Amsterdam.

cover


Thesis voor de titel Master of Corporate Communication, Erasmus Universiteit. Dit is het verslag van een verkenning naar de rol van tijd en storytelling in communicatie tijdens veranderingsprocessen. Basis daarvoor vormt een dramatische organisatieverandering waarbij directie en medewerkers elkaar niet of lastig vinden. Fusiepartners spreken elkaars taal niet en de dynamiek van elke organisatie verschilt enorm, waardoor samenwerking heel erg moeizaam verloopt. Erasmus Universiteit, juli 2005.

Gepersonaliseerd, digitaal, interactief boek, uitgegeven in 2000. Het boek werd verspreid via franchise, piramideverkoop door 6 verschillende organisaties. De E-4mula is een strategische methode voor de inzet van internet t.b.v. top managers in organisaties, in een tijd dat managers hun e-mails nog lieten uitdraaien door hun secretaresse. Het is een eerste verkenning om d.m.v. co-creatie de verbinding te leggen tussen organisatievisie en organisatiedoelen.
“]
Dit was in 1996 het eerste boek waarin over dit onderwerp. Het boek is een gevolg van een twee jaar durend marketing en communicatie experiment. Proeftuinsteden waren Den Bosch en Arnhem waar verschillende publieks- en inkomsten stimulerende akties worden uitgetest. Het project is gefinancieerd door het Ministerie OC&W, de VSCD en de VNT. Uitgeverij Eburon, 1996
theatermarketing

Verschillende artikelen verschijnen gedurende de afgelopen jaren. In “C” van de beroepsvereniging Logeion daagden Bert Bol, Suzanne uit tot een digitaal tweegesprek waarin hij haar vraagt storytelling wetenschappelijk te beschrijven en onderbouwen.

Communicatie van organisaties – Tijd voor Storytelling (Kluwer, 2012)

In Search of Time – Homozappians (F. Orlando, 2005)

Time and Management -Multimedia and the electronic highway (F. Orlando, 2000)

Between Tradition and Innovation – Theatre and marketing, a time mismatch (F. Orlando, 1996)