Over Suzanne Tesselaar

Suzanne Tesselaar heeft de afgelopen 15 jaar, met 30 opdrachtgevers, storytelling als interactieve interventie methodiek ontwikkelt. Tegelijkertijd wordt het proces wetenschappelijk onderbouwd in haar promotieonderzoek (WUR verwacht 2015). De interventie bestaat uit vier stappen.

1. Luisteren, waarbij geleefde verhalen worden gevangen bij bestuur, management, medewerkers en/of klanten, burgers.
2. Het delen van deze verhalen op andere plaatsen dan waar ze normaal worden vertelt.
3. Het co-creëren van het gezamenlijk, verbindend verhaal
4. Doorvertellen van het gecocreërde verhaal

Het proces zorgt ervoor dat mensen gemobiliseerd, betrokken, gehoord worden en zich verbonden voelen met de organisatie en haar context. Alleen al het luisteren naar verhalen heeft invloed op het gedrag van mensen, die constant met veranderingen worden geconfronteerd. Zo ontstaat wat Malcolm Gladwell een sociale epidemie noemt. Omdat doelen en strategie verbonden worden met de reële situatie, zoals management, cliënten, burgers en medewerkers die ervaren, is er een grote kans op succesvolle intentionele veranderingen. Verandercommunicatie heeft alles te maken met taal, tijd en thema’s, wat duidelijk wordt in de verhalen. Dit vormt de basis voor wat in communicatie ook wel nudging wordt genoemd; een duwtje in de “goede richting”.

Terug