Positiever gedrag

Een verpleegkundige vertelt:

Er zijn veel nieuwe mensen, dus ik ken niet iedereen, maar ik zie wel dat er wat anders ontstaat, een mogelijkheid dat mensen deelgenoot kunnen worden en dat ze betrokken kunnen worden in het geheel. Er zijn natuurlijk ook mensen die in de weerstand zijn en die zeggen: jaren hebben we niks mogen zeggen en nou ineens wel, maar ík zie de kansen daarin. Er zit op dat gebied een heel sterk verschil tussen de oudgedienden en de jongeren. De jongeren beginnen wel een beetje de kritieke massa te worden, maar het hiërarchische zit er nog steeds. Dat zit er soms in dat de oudgedienden nog steeds zeggen: ja pfff dat hoofdgebouw daar. En dat jongeren toch een beetje tegen de autoriteiten opkijken van oh, als die dat al zegt …. Dan moet je al echt iemand hebben die daar bovenuit durft te steken, die daar iets van durft te zeggen. Maar ik vind dat de kansen er wel liggen.

Terug